2019. március 24.   Mai névnapok: Gábor, Karina
A Rotary mozgalom
1905 február 23.-án Chicagoban (USA) Paul Percy Harris ügyvéd és három társa (Sylvester Schiele szénkereskedő, Hiram Shorey konfekcióárus és Gustavson Loehr bányamérnök) alapította meg az első Rotary Klubot, (A Chicago-i Unity Building 711-es szobájában). A Rotary Klubok világszerte olyan megbecsült, magas szakmai színvonalat képviselő, szakemberek gyűjtő helye, akik a helyi közösségek problémáinak megoldásában segítenek elsősorban, hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, szakmájukban magas etikai normákat állítanak, a békére való törekvést és a nemzetek közötti jó viszonyt támogatják.
A mozgalom lényegét az alapítók következőkben határozták meg:
A Rotary, hivatásukban tevékeny, különböző foglalkozású emberek egész világra kiterjedő szervezete, a korrekt információk cseréjének, egymás véleményének megismerésére egy becsületes társadalmi fejlődés elősegítése céljából.
Elvárás tagjaival szemben: kiemelkedő szakmai tevékenység, személyes integritás és nyitott magatartás. A Rotary szabad emberek közössége, tagjai minden vallást, fajt, népet és demokratikus pártot toleránsan elfogadnak. A Rotary célja szolgálat a mindennapi életben, megvalósítására a következők szerint törekszik: a barátság ápolása, magas etikai normák állítása mind a magánéletben, mind a hivatás gyakorlása során, a közösség számára hasznos, felelősségteljes tevékenység támogatása, aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében.
Az első klub megalapítását követően, a mozgalom nagyon gyors fejlődésnek indult, sorra alakultak a klubok Amerika szerte. 1911-ben megalakul az első európai klub Dublin-ban, és 1912-ben pedig a Rotary klubok szövetsége. 1921-re már 6 kontinensen volt jelen a Rotary. A Rotary klubok szövetsége 1922-ben átalakul a Rotary International-lé, és az alapító gyűlésen fogadták el a szlogent: „Aki jobban szolgál – többet profitál”. Később ez a „Szolgálat mindenekfelett”-re módosult.
1925-ben már 200 Rotary klub működött mintegy 20.000 taggal.

1917-ben az addig ad hoch támogatásokat Arch C. Klumph akkori világelnök javaslatára, egy alapítvány létrehozásával központosították, ami eleinte kis összegekkel működött (az első adomány 26,50 $ volt!), de 1928-ra már meghaladta az 5.000 US$-t és ekkortól kezdve hívják az alapítványt Rotary Foundation-nak, és igy különálló részévé vált a Rotary International-nak. 1947-re az adományok nagyon lecsökkentek, ezért 1947 januárjában, mikor az alapító Paul Harris elhunyt, létrehozták a „Paul Harris fellow” alapítványi kitüntetést, ami 1000 $ adományozása után jár. Ez újra fellendítette az alapítványt, és innen kezdve nagyméretű közösségi programok megvalósítására is sor kerülhetett, melyek közül a legambiciózusabb és legkiemelkedőbb, a Rotary ismertségét is széleskörűen növelő -1985-ben indult és 2005-ig tartó - Polio Eradication Program, amely a WHO-val és az UNICEF-el összefogva a gyermekbénulás megszüntetését tűzte ki célul. A 21. század kihívásaira reagálva, a környezetvédelem, az írástudatlanság felszámolása, az éhezés, és a veszélyeztetett gyermekek problémájának megoldásában való részvétel is bekerült a Rotary International programjai közé.
Az Alapítvány (Rotary Foundation) összesen több mint 1,5 milliárd $-t áldozott különböző programokra az idők folyamán.
1932-ben Herbert J. Taylor Rotarista kidolgozta a 4 kérdés próbát, amellyel el lehet dönteni, hogy a tervezett cselekedetünk etikus-e. A 4 kérdés próba 11 évvel később vált a Rotary által is használt etikai próbává. (1. Igaz-e? 2. Minden érintett számára igazságos? 3. Növeli-e a jóakaratot és a barátságot? 4. Előnyös-e minden érintett számára?)
A 60-as években indult az Interact és a Rotaract klubok szervezése, melyek a Rotary clubok ifjúsági szervezeteiként, részben a tagság utánpótlását is biztosították, és szerettek volna értelmes elfoglaltságot biztosítani az akkoriban (is) lázadó ifjúságnak.
1984-ben egy bírósági végzés eredményeképpen, a Rotary alapszabályokat módosítani kellett, hogy a nők részvételét is lehetővé tegyék. Így aztán mára mintegy 20.000 női tagja is van a szervezetnek, akik nem csak tagként, de Klubelnökként is sikereket érnek el.
A Rotary őrzi a hagyományait, ami abban is megnyilvánul, hogy mikor 1989-ben a Unity Building bontásra került, megmentették az eredeti 711-es szoba teljes berendezését (beleértve az ajtókat és radiátorokat is) amelyet a Rotary Központ 16. emeletén eredeti állapotában helyreállítottak.
A világháborúk és válságok ellenére a Rotary klubok terjedése töretlen volt az idők folyamán, és mára – belépve a 21. századba – már több mint 32.000 klub több mint 1.200.000 tagja 200 országban képviseli azokat az értékeket, amit az alapítók több mint 100 évvel ezelőtt lefektettek.

Forrai Tamás

Vissza     

Szegediek Rotary Clubja Alapítvány | Adószám: 18478310-1-06 | Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700062-42654908-51100005
Rotary International: www.rotary.org | Rotary Magyarország: www.rotary.org | Készítette: Evista Kft.